Laatste inkorving niet doorgegaan door het slechte weer, bedankt voor het inkorven en aan iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft + wat meer info

Hallo iedereen,

De laatste inkorving is letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. Het is beginnen regenen en het gaat het ganse weekend regenen dus heeft de KBDB alles afgelast.

Eerst wat info :

  • Algemene vergadering en hoklijsten en ringen : We gaan jullie dat nog allemaal laten weten via de Facebook en website. Diegene, leden, die geen computer hebben worden telefonisch op de hoogte gebracht. Je mag ook altijd andere mensen verwittigen.
  • bonnen : Je mag nog altijd bonnen binnen brengen of laten weten aan het bestuur!

Bedankt aan :

We willen dan ook iedere liefhebber bedanken om dit seizoen dat een slechte start kende door corona en ook “moeilijkheden” kende door corona toch tot een goed einde te brengen. Jullie hebben je goed gehouden aan alle maatregelen die opgesteld waren, die soms van de regering uit nog al onmogelijk leken. Bedankt voor het inkorven van jullie duiven, bedankt voor het vertrouwen in het bestuur en in de inkovers. Laat ons hopen dat seizoen 2021 beter kan starten!

Ik ga in deze mail onze bestuursleden even in de bloemetjes zetten :

  • Erik : als voorzitter om de bende te leiden. Om alle financiële dingen op zich te nemen, om alle moeilijkheden op te lossen enzo.
  • Luc : als secretaris maar ook als inkorver van de duiven en als duiveltje van alles. Hij zorgt ook dat de korven in orden zijn en dat alles klaar staat voor de volgende inkorving/uitlezing
  • Nicole : als ondervoorzitter en als barvrouw. Maar ook als allesonthouder. Ze onthoud de vele vluchten, kan tellen als een rekenmachine en zorgt er voor dat de kantine altijd gevuld is met dranken. Ook zorgt ze ervoor dat de kas altijd in orde is.

maar niet alleen de bestuursleden zijn te bedanken ook Benny en Jeroen om te helpen inkorven, jullie hulp is zeer belangrijk! Ook aan Luc die ons lokaal in de gaten houd als er niemand is, maar ook een handje toesteekt als de kantine druk is en altijd klaarstaat voor een vrolijke noot!

Bedankt aan iedereen die helpt, die inkorft en die zijn of haar werk doet voor onze maatschappij! Dit is zeer belangrijk!

Mvg en op naar het volgende seizoen dat hopelijk mag starten zonder corona, zonder problemen!

volg en like ons!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *