Kalender 2022

Spel snelheidsvluchten

Straal :

12km (zowel voor Momignies als voor Soissons) vanaf het centraal punt (747270/463030) 504741.0/050222.0

Inkorvingsuren :

Soissons : vrijdag van 19u tot 20.30u
Momignies : vrijdag van 19u tot 20.30u
Leerdrachten: dinsdag van 19u tot 20u
Lossingsuren : sector 3
Lossers : Bauwens
Uitslagmaker : eigen beheer

Kampioenschappen :

alle liefhebbers (die geen vermelding hebben in de kampioenschappen) met een eerste prijs ontvangen een geldsom.
Kampioen 1ste en 2de getekende : oude – jaarse – jonge op Momignies

 • van 26/03 – 25/06 voor oude en jaarse
 • van 14/05 tot 03/09 voor jonge

Kampioen 1ste en 2de getekende : oude – jaarse – jonge op Frankrijk

 • van 09/04 tot 30/07 voor oude en jaarse
 • van 04/06 tot 03/09 voor jonge

per categorie worden 3 liefhebbers geklasseerd :

 • beste hok : oude – jaarse – jonge op Momignies op de vluchten hierboven vermeld
 • beste hok : oude – jaarse – jonge op Frankrijk op vluchten hierboven vermeld.

per categorie worden 3 liefhebbers geklasseerd

 • nummer 1 = 5 punten
 • nummer 2 = 4 punten
 • nummer 3 = 3 punten
 • nummer 4 = 2 punten
 • nummer 5 = 1 punt

Algemeen kampioen Momignies 1ste + 2de oude – jaarse – jonge op hierboven vernoemde vluchten

Algemeen kampioen Frankrijk : 1ste + 2de oude – jaarse – jonge op hierboven vermelde vluchten

Asduiven oude – jaarse – jonge Momignies en Frankrijk : op alle vluchten van hierboven vermelde periodes (reglement van kampioenschap van toepassing)

OPGELET :

 1. een vlucht komt enkel in aanmerking indien er minimum 5 liefhebbers deelnemen en minimum 30 duiven
 2. het kampioenschap en as duiven voor oude en jaarduiven loopt tot boven vermelde datum of tot ze samen vliegen!
 3. om in aanmerking te komen voor de kampioenschappen moet de liefhebber OF zijn hoklijst binnengebracht hebben in Overhespen OF sportief lid zijn in Overhespen. Sportief lid = 15 euro te betalen voor 25/06/22
 4. om hun prijs in ontvangst te kunnen nemen schenken de kampioenen een bon aan de maatschappij en aanwezig zijn op de kampioenendag

Onkosten :

portgelden :

Momignies : 0,70 cent
Soissons + Nanteuil : 0,80cent
Halve Fond : 1,40 euro
Leervluchten : 0,55 cent voor Fleurus en 0,70 cent voor Momignies
uitslag : 1 euro
Electronisch : 0,50 cent

Aandachtspunten :

 • vaccinatieformulieren : binnen te brengen bij de eerste inkorving
 • eigen toestellen : pasje van goedkeuring door KBDB voorleggen
 • uitstel vlucht : steeds zaterdag alleen invullen op de poelebrief + klok binnenbrengen in het inkorvingslokaal
 • dubbelingen : jaarlingen tussen oude, jonge tussen jaarlingen of oude NIET toegelaten
 • reglement van de KBDB is integraal van toepassing
 • wanneer de inkorver vaststelt dat de chipring niet overeenkomt met de ringnummer van de duif, zal deze duif niet worden ingekorfd voor de wedstrijd
 • men kan alleen electronisch inkorven voor een prijsvlucht
 • klachten in verband met de uitslag moeten schriftelijk gebeuren (via e-mail) op hendrickx.erik@hotmail.com voor donderdag 20u. De liefhebbers die geen computer hebben kunnen nog steeds telefonisch maar brengen een schriftelijke bevestiging mee de volgende inkorving of zo spoedig mogelijk
 • defect aan constateer toestel : bij een defect aan het constateer toestel zal de liefhebber eenmaal zijn geld terug krijgen, bij een tweede defect op een seizoen niet meer! het is belangrijk dat men zijn toestel optimaal in orde brengt voor het seizoen
 • email adressen : hendrickx.erik@hotmail.com en luc.bellis@outlook.com

De algemene vergadering van Overhespen zal doorgaan op zondag 5 november 2022 om 10u in het lokaal te Overhespen (dit onder voorbehoud)

De kampioenendag zal doorgaan op zaterdag 3 december 2022 (ook dit onder voorbehoud.

Nuttige e-mail adressen :

Erik : hendrickx.erik@hotmail.com
Luc : luc.bellis@outlook.com

Voor de snelheid is er een samenspel met OBRAFO Tienen

Spel halve fond vluchten:

De halve fond vluchten worden gespeeld in samenspel met Petit Club en met OBRAFO

straal :

16 km vanaf het centraal punt 747270/463030

Inkorving :

Halve Fond vluchten : donderdag avond (uur wordt nog meegedeeld)
Lossingsuren : Petit Club
Lossers : Bauwens
Uitslag maker : Hendrickx Erik email : hendrickx.erik@hotmail.com en telefoon 0499/15.55.40

Kampioenschappen

alle liefhebbers (die geen vermelding hebben in de kampioenschappen) met een eerste prijs ontvangen een geld som

kampioen 1ste en 2de getekende : oude – jaarse – jongen op halve fond

 • van 07/05 tot 23/07 voor oude en jaarse
 • van 18/06 tot 27/08 voor jonge

per categorie worden 3 liefhebbers geklasseerd

beste hok : oude – jaarse – jonge op halve fond op vluchten hierboven vermeld

per categorie worden 3 liefhebbers geklasseerd

 • nummer 1 = 5 punten
 • nummer 2 = 4 punten
 • nummer 3 = 3 punten
 • nummer 4 = 2 punten
 • nummer 5 = 1 punt

algemeen kampioen Halve fond : 1ste en 2de oude – jaarse – jongen op hierboven vermelde vluchten

asduiven oude – jaarse en jonge halve fond : op alle vluchten van de hierboven vermelde periodes (reglement van kampioenschap van toepassing

Opgelet :

 1. een vlucht komt enkel in aanmerking indien er minimum 5 liefhebbers deelnemen en minimum 30 duiven
 2. om in aanmerking te komen voor de kampioenschappen moet de liefhebber OF zijn hoklijst binnen gebracht hebben bij de maatschappij of sportief lid van de maatschappij te zijn. Sportief lid = 15 euro te betalen voor 27/06/2022
 3. om hun prijs in ontvangst te kunnen nemen schenken de kampioenen een bon aan de maatschappij en moeten aanwezig zijn op de kampioenendag
 4. wanneer de inkorver vaststeld dat de chipring niet overeenkomt met de ringnummer van de duif, zal deze duif niet worden ingekorfd voor de wedstrijd
 5. men kan alleen electronisch inkorven

onkosten :

portgelden : 1,40 euro
leervluchten : 0,55 euro voor Fleurus, 0,80 euro voor Momignies en 0,80 euro voor Soissons
uitslag : 1 euro
Electronisch : 0,50 euro

aandachtspunten

 • vaccinatieformulieren binnenbrengen bij de eerste inkorving
 • eigen toestellen : pasje van goedkeuring door de KBDB voorleggen
 • uitstel vlucht : steeds zaterdag alleen invullen op de poelebrief + klok binnenbrengen in het inkorvingslokaal
 • dubbelingen : jaarlingen tussen oude, of jonge tussen jaarlingen of oude zijn niet toegelaten
 • reglement van KBDB is integraal van toepassing
 • binnebrengen van klokken van 17.30u tot 18u!
 • bij eventuele problemen met het binnenbrengen van de klokken gelieve contact op te nemen met Luc Bellis (bvb als een andere vlucht nog moet thuis komen
 • nummers van het lokaal : Erik : 0499/15.55.40 en Luc : 0497/15.04.52
 • samenspel OBRAFO voor snelheid en halve fond
 • om deel te nemen aan de kampioenschappen van dit samenspel neemt de liefhebber een lidkaart van OBRAFO. De prijs is 15euro. Deze lidkaart kan bij ons verkregen worden of in andere maatschappijen die deelnemen aan het samenspel
 • portduiven Momignies – Soissons : op de snelheid zijn portduiven toegelaten. De liefhebber is wel verplicht een kopie van het vaccinatieattest voor te leggen en geen registratieborderel meer. Aanduiden welke duiven mee zijn datum en vlucht vermelden op vaccinatiattest
 • inlezen klokken: contact op nemen met Bellis Luc
 • voor leden gratis, niet leden 15 euro

voor de leden :

ook dit jaar zal er portgeld voor wedstrijdduiven worden terug betaald

wat betreft snelheid : zowel voor Momignies, Soissons als Nanteuil zal 0,10 euro per prijsduif worden terug betaalt voor alle categoriën

wat betreft de kleine halve fond : voor de halve fond zal 0,20 euro per prijsduif worden terug betaald voor alle categoriën

voorwaarden : voor al onze leden of in het bezit zijn van een lidkaart. Maatschappij prijs is 15 euro voor alle vluchten