Reglement

Spel snelheidsvluchten

Straal : 14 km, zowel voor Momignies als Soissons, vanaf het punt (747270/463030) 504741.0/05222.0

inkorvingsuren :
Soissons : Vrijdag van 19u tot 20u30
Momignies : Vrijdag van 19u tot 20u30
leerdrachten : dinsdag van 19u tot 20u
Lossingsuren : Sector 3
Lossers : Bauwens
Uitslagmakers : Eigen beheer.

Kampioenschappen
Vanaf dit jaar 4 uitslagen snelheid oude + jaarse – oude – jaarse en jongen!

kampioen 1 en 2 getekende :
Momignies :
oude/jaarse : van 31/03 tot 29/6
jonge : 18/5 tot 31/8

Frankrijk :
Oude/jaarse : van 13/4 tot 27/7
jonge : 1/6 tot 31/8

per categorie worden 10 liefhebbers geklasseerd
Beste hok : oude/jaarse/ jongen voor Momignies op vluchten hierboven vermeld
beste hok : oude/jaarse/jonge Frankrijk op vluchten hierboven vermeld
beste hok : 10 eerste afgegeven duiven

Nr.1 = 5 punten; Nr.2 = 4 punten; Nr.3 = 3 punten; Nr.4 = 2 punten: andere getekende tot en met 10 = 1punt.

Algemeen Kampioen Momignies : 1+2 oude/jaarse/jonge op hier boven vermelde vluchten + beste hok
Algemeen Kampioen Frankrijk : 1 + 2 oude/jaarse/jonge op hier boven vermelde vluchten + beste hok
Asduiven oude/jaarse/jonge Momignies en Frankrijk : op alle vluchten van de hierboven vermelde periode (reglement van kampioenschap van toepassing)

Opgelet!
1. een vlucht komt enkel in aanmerking indien er minimum 5 liefhebbers deelnemen en minimum 30 duiven
2. Het kampioenschap en asduiven voor oude en jaarduiven loopt tot boven vermelde datum of tot ze samen vliegen!
3. Om in aanmerking te komen voor de kampioenschappen moet de liefhebber OF zijn hoklijst binnengebracht hebben in Overhespen OF sportief lid zijn in overhespen. Sportief lid = 20 euro te betalen voor 30/6/2024
4. om hun prijs in ontvanst te kunnen nemen schenken de kampioenen een bon aan de maatschappij en zijn aanwezig op de kampioenendag.

Onkosten :
Portgelden :
– Momignies : 0,75 cent
– Soissons : 0,85 cent
– Nanteuil : 0,90 cent
Halve Fond : 1,50 euro
Leervluchten :
– Fleurus : 0,60 cent
– Momignies : 0,75 cent
uitslag : 1 euro
Electronisch : 0,50 cent

Aandachtspunten :

 • vaccinatieformulieren : binnen te brengen bij eerste inkorving
 • eigen toestellen : pasje van goedkeuring door KBDB voorleggen
 • uitstel vlucht : steeds zaterdag alleen invullen op de poelebrief + klok binnenbrengen in het inkorvingslokaal
 • dubbelingen : jongen tussen jaarlingen of oude niet toegelaten
 • regelement van KBDB is integraal van toepassing
 • wanneer de inkorver vaststelt dat de chipring niet overeenkomt met de ringnummer van de duif dan zal deze duif niet worden ingekorfd voor de wedstrijd
 • men kan alleen electronisch inkorven voor een prijsvlucht!
 • klachten in verband met de uitslag moeten schriftelijk gebeuren, via e-mail, voor donderdag 20u op hendrickx.erik@hotmail.com. De liefhebbers die geen computer hebben kunnen nog steeds telefonisch maar brengen een schriftelijke bevestiging mee naar de volgende inkorving of wel zo spoedig mogelijk.
 • bij defect aan constateer toestel : bij een defect aan het constateer toestel zal de liefhebber eenmaal zijn geld terug krijgen, bij een tweede defect op een seizoen niet meer!! het is belangrijk dat men zijn toestel optimaal in orde brengt voor het seizoen.

De algemene vergadering van Overhespen zal doorgaan op zondag 9 november 2024 om 10u in het lokaal in Overhespen, dit onder voorbehoud!
de kampioenendag zal doorgaan op zaterdag 7 december 2024

Nuttige e-mail adressen :

 • Erik : hendrickx.erik@hotmail.com
 • Luc : luc.bellis@outlook.com

Nieuw samenspel snelheid : Lokalen Landen, Rummen en Overhespen. OBRAVO OOST!!! PRIJZENPOT VAN 3200 EURO
Meer info volgt

Spel halve fondvluchten

De halve fond vluchten worden gespeeld in samenspel met PETIT CLUB en een dubbeling met Rummen, Geetbets, Oplinter en Overhespen.

straal : 16 km vanaf het centraal punt (747270/463030)

Inkorving :
Halve fondvluchten : donderdag avond => uur word nog meegedeeld
lossingsuren : Petit Club
lossers : Bauwens
uitslagmaker : Hendrickx Erik :
GSM : 0499/15.55.40,
E-mail : hendrickx.erik@hotmail.com

Kampioenschappen :
kampioen 1ste en 2de getekende :
oude / jaarse : van 04/05 tot 27/07
jonge : 29/6 tot 07/09
per categorie worden 10 liefhebbers geklasseerd
Beste hok : oude/ jaarse/ jonge halve fond op vluchten hierboven vermeld
Nr.1 = 5 punten, Nr.2 = 4 punten, Nr.3 = 3 punten, Nr.4 = 2 punten; andere getekende van 5 tot en met 10 is 1 punt. De 10 eerst afgegeven duiven.
Algemeen kampioen halve fond : 1+2 oude / jaarse / jonge op hierboven vermelde vluchten + beste hok
asduiven oude/ jaarse en jongen halve fond : op alle vluchten van de hierboven vermelde periodes (reglement van kampioenschap is van toepassing.

opgelet :

 • een vlucht komt enkel in aanmerking indien er minimum 5 liefhebbers deelnemen en minimum 30 duiven
 • om in aanmerking te komen voor de kampioenschappen moet de liefhebber OF zijn hoklijst binnengebracht hebben in de maatschappij Overhespen OF sportief lid zijn van Vrij En Vooruit Overhespen. Sportief lid = 20 euro te betalen voor 25/06/2024
 • om hun prijs in ontvangst te kunnen nemen schenken de kampioenen een bon aan de maatschappij Vrij En Vooruit Overhespen en moeten aanwezig zijn op de kampioenendag
 • eventuele provinciale vluchten tellen niet mee voor kampioenschap halve fond. ook bijkomende vluchten worden niet meer opgenomen in de kampioenschappen. (kalender provinciale vluchten is aangevraagd maar nog geen goedkeuring)
 • wanneer de inkorver vaststelt dat de chipring niet overeenkomt met de ringnummer van de duif dan zal deze deze duif niet worden ingekorfd voor de wedstrijd.
 • men kan alleen electronisch inkorven

onkosten :
portgelden :
– Momignies : 0,75 cent
– Soissons : 0,85 cent
– Nanteuil : 0,90 cent
halve fond : 1,50 euro
leervluchten
– Fleurus : 0,60 cent
– Momignies : 0,75 cent
uitslag : 1 euro
Electronisch : 0,50 cent

aandachtspunten :

 • vaccinatieformulieren binnen brengen bij eerste inkorving!
 • eigen toestellen : pasje van goedkeuring van KBDB voorleggen!
 • uitstel vlucht : steeds zaterdag alleen invullen op de poelebrief + klok binnenbrengen in het inkorvingslokaal
 • reglement KBDB is integraal van toepassing!
 • binnenbrengen van de klokken om 17.30 tot 18u
 • bij eventuele problemen met het binnen brengen van de klokken gelieve contact op te nemen met Luc Bellis als bvb een andere vlucht nog moet thuiskomen.
 • nummers om het lokaal te bereiken : Erik : 0499/15.55.40 en Luc : 0497/15.04.52
 • voor de liefhebbers die hun klok binnenbrengen bij een van de bestuursleden ipv zelf naar het lokaal te komen moeten weten dat het bestuurlid niet aansprakelijk gesteld word als er iets gebeurt met de klok.

samenspel Petit CLub :
om deel te nemen aan de kampioenschappen van Petit Club moet de liefhebber een lidkaart nemen van Petit Club. Te verkrijgen in alle lokalen die deelnemen aan dit samenspel.

leervluchten :
voor alle informatie betreffende de lossing van de leervluchten tijdens de week kunnen jullie terecht op het antwoordapparaat van Bauwens op de volgende nummers :

 • 03-790.19.14
 • 03-790.19.16
 • 03-790.19.17
 • 03-790.19.18
 • 03-790.19.12
 • 03-790.68.68

bellen na het officiele lossinsuur, niet er voor!
ook via de website www.duivenspel.be kan men de info bekijken

Portduiven Momignies – Soissons :
Op de snelheid zijn portduiven toegelaten. De liefhebber is wel verplicht een kopie van het vaccinatieattest voor te leggen en geen registratieborderel meer. Aanduiden welke duiven mee zijn + datum en vlucht vermelden op vaccinatieattest. De inkorvingsuren zullen stipt nageleefd worden.

voor het inlezen van de klokken kan je contact opnemen met Bellis Luc. Dit is voor leden gratis, voor niet leden 20 euro (= lidkaart)

ook dit jaar zal er portgeld voor wedstrijdduiven worden terug betaald.
Wij hebben besloten om het portgeld van de snelheid te houden zoals in 2022 en 2023 ondanks dat de kosten zwaar gestegen zijn. Per korf betalen wij 1,50 euro meer. Daarm gaan wij dit jaar geen portgeld terug betalen op de snel.
Wat betreft de kleine halve fond : het portgeld op de halve fond = 1,50 euro, dit vinden wij als bestuur veel. Voor de halve fond zal 0,20 cent per prijsduif worden terug betaald voor alle categorieën. Portgeld dat wordt terug betaald wordt op de rekening gezet, op te nemen in 2024 enkel voor prijsduiven.

voorwaarde :
voor al onze leden of in het bezit zijn van een lidkaart van onze maatschappij = 20 euro voor alle vluchten (20euro voor snelheid en halve fond) minstens deelnemen aan 10 wedstrijden, aanwezig zijn op onze kampioenendag.

de maanden juli en augustus is er iedere woensdag een leervlucht uit Momignies zolang er duiven zijn!! Dinsdag avond inkorven.
Lossing informatie : www.duivenspel.be of op 03/790.19.13 of 03/790.19.16 of 03/790.19.17

Nieuw :
De kampioenen zullen geen trofee meer krijgen maar een geldsom. (misschien nog de 3 eerste)

Kampioenschap halve fondAllround kampioen snelheid
1ste125 euro1ste125 euro
2de 75 euro2de 75 euro
3de 50 euro3de 50 euro
4de 30 euro4de 30 euro
5de 30 euro5de 30 euro
6de 20 euro6de 20 euro
7de 20 euro7de 20 euro
8de 20 euro8de 20 euro
9de 10 euro9de 10 euro
10de 10 euro10de 10 euro

Per asduif = 25 euro

de voorwaarde om deze geldsom in ontvangst te nemen is een bon schenken aan onze maatschappij en aanwezig zijn op onze kampioenendag. Om deel te nemen aan de kampioenschappen moet men lid zijn of sportief lid. Lidgeld = 20 euro voor beide kampioenschappen

SUCCES IEDEREEN!!