Reglement 2023

Snelheid

Inkorving + uren :

Soissons : Vrijdag van 19u tot 20.30
Momignies : Vrijdag van 19u tot 20.30
Leerdrachten : Dinsdag van 19u tot 20u
Lossingsuren : Sector 3
Lossers : Bauwens
Uitslagmaker : Eigen Beheer

Kampioenschappen :

 • Kampioen 1 en 2de getekende op Momignies :
  – van 25 maart tot 24 juni voor de oude en jaarse
  – van 20 mei tot 2 september voor de jonge
 • Kampioen 1 en 2de getekende op Frankrijk :
  – van 8 april tot 29 juli voor de oude en jaarse
  – van 3 juni tot 3 september voor de jonge
  => per categorie worden 3 liefhebbers geklasseerd
 • Beste hok : oude, jaarse en jonge op Momignies op de vluchten hierboven vermeld
 • beste hok : oude, jaarse en jonge op Frankrijk op vluchten hierboven vermeld
  => per categorie worden 3 liefhebbers geklasseerd
  – nr1 = 5 punten, Nr.2 = 4 punten, Nr. 3 = 3 punten, Nr. 2 = 2 punten, Andere getekende = 1 punt
 • Algemeen kampioen Momignies : 1+2de oude, jaarse en jongen op hierboven vermelde vluchten
 • Algemeen kampioen Frankrijk : 1 en 2de oude, jaarse en jonge op hierboven vermelde vluchten
 • asduiven oude, jaarse en jongen Momignies en Frankrijk : Op alle vluchten van de hierboven vermelde periodes (Reglement van kampioenschap is van toepassing)

Opgelet :

 • een vlucht komt enkel in aanmerking indien er minimum 5 liefhebbers deelnemen en minimum 30 duiven
 • het kampioenschap en as duiven voor oude en jaarduiven loopt tot boven vermelde datum of tot ze samen vliegen
 • om in aanmerking te komen voor de kampioenschappen moet de liefhebber of zijn hoklijst binnengebracht hebben in Overhespen of sportief lid zijn in Overhespen.
 • Sportief lid = 20 euro te betalen voor 25 juni 2023
 • Om hun prijs in ontvangst te kunnen nemen schenken de kampioenen een bon aan de maatschappij en zijn aanwezig op de kampioenendag

Onkosten :

 • Portgelden :
  – Momignies : 0,70 cent
  – Soissons : 0,80 cent
  – Nanteuil : 0,90 cent
  – Halve Fond : 1,50 cent
  – Leervluchten : 0,60 cent
  – Fleurus : 0,70 cent
 • uitslag : 1 euro
 • Electronisch : 0,50 cent

Aandachtspunten :

 • vaccinatieformulieren : binnen te brengen bij de eerste inkorving
 • eigen toestellen : pasje van goedkeuring door KBDB voorleggen
 • uitstel vlucht : steeds zaterdag alleen invullen op de poelebrief + klok binnenbrengen in het inkorvingslokaal
 • dubbelingen : jonge tussen jaarlingen of oude niet toegelaten
 • reglement KBDB is integraal van toepassing
 • wanneer de inkorver vaststelt dat de chipring niet overeenkomt met de ringnummer van de duif, dan zal deze duif niet worden ingekorfd voor de wedstrijd
 • men kan alleen electronisch inkorven voor een prijsvlucht
 • klachten in verband met de uitslag moeten schriftelijk gebeuren, via e-mail, voor donderdag 20u op hendrickx.erik@hotmail.com. De liefhebbers die geen computer hebben kunnen nog steeds telefonisch klacht in dienen maar brengen een schriftelijke bevestiging mee de volgende inkorving of wel zo spoedig mogelijk.
 • defect aan het constateer toestel : bij een defect aan het constateer toestel zal de liefhebber eenmaal zijn geld terug krijgen, bij een tweede defect op een seizoen niet meer. Het is belangrijk dat men zijn toestel optimaal in orde brengt voor het seizoen
 • emailadressen : hendrickx.erik@hotmail.com en luc.bellis@outlook.com
 • de algemene vergadering van Overhespen zal doorgaan op zondag 12 november 2023 om 10.00 in het lokaal te Overhespen (dit onder voorbehoud)
 • de kampioeendag zal doorgaan op zaterdag 2 december 2023
 • voor de snelheid is er een samenspel met Obrafo Tienen. De zone’s Oost en West zijn afgeschaft.

Spel Halve Fond Vluchten

De halve fond vluchten worden gespeeld in samenspel met Petit Club en met Obrafo

straal : 16km vanaf het centraal punt (747270/463030)

Inkorving + uren :

halve fond vluchten : donderdag avond (uur word nog meegedeeld)
Lossingsuren : Petit Club
Lossers : Bauwens
Uitslagen : Hendrickx Erik

Kampioenschappen :

 • kampioen 1 en 2de getekende op halve fond :
  – van 6 mei tot 22 juli voor oude en jaarse
  – van 17 juni tot 26 juni voor jonge
  => per categorie worden 3 liefhebbers geklasseerd
 • beste hok : oude, jaarse en jonge op halve fond op vluchten hierboven vermeld
  => per categorie worden 3 liefhebbers geklasseerd : Nr1 = 5 punten, Nr2 = 4 punten, Nr3 = 3 punten, Nr4 = 2 punten, andere getekende = 1 punt)
 • Algemeen kampioen halve fond : 1 + 2de oude, jaarse en jonge op hierboven vermelde vluchten
 • asduiven oude, jaarse en jonge halve fond : op alle vluchten van de hierboven vermelde periodes (regelement van kampioenschap is van toepassing)

Opgelet

 • een vlucht komt enkel in aanmerking indien er minimum 5 liefhebbers deelnemen en minimum 30 duiven
 • om in aanmerking te komen voor de kampioenschappen moet de liefhebber of zijn hoklijst binnengebracht hebben in de maatschappij Overhespen of sportief lid van zijn van de maatschappij.
 • sportief lid : 20 euro te betalen voor 25 juni 2023
 • Om hun prijs in ontvangst te nemen schenken de kampioenen een bon aan de maatschappij en moeten ze aanwezig zijn op de kampioenendag
 • wanneer de inkorver vaststelt dat de chipring niet overeenkomt met de ringnummer van de duif, dan zal deze duif niet worden ingekorfd voor de wedstrijd
 • men kan alleen electronisch inkorven.

Onkosten

 • Portgelden
  – Halve fond : 1,50 euro
  – leervluchten :
  – Fleurus : 0,60 cent
  – Momignies : 0,70 cent
  – Soissons : 0,80 cent
  – Nanteuil : 0,90 cent
 • uitslag : 1 euro
 • Electronisch : 0,50 cent

Aandachtspunten

 • vaccinatieformulieren : binnenbrengen bij de eerste inkorving
 • eigen toestellen : pasje van goedkeuring door KBDB voorleggen
 • uitstel vlucht : steeds zaterdag alleen invullen op de poelebrief + klok binnenbrengen in het inkorvingslokaal
 • reglement KBDB is integraal van toepassing
 • Binnenbrengen van de klokken om 17.30 tot 18u

verdere aandachtspunten :

 • bij eventuele problemen met het binnenbrengen van de klokken :
  – contact opnemen met Luc Bellis als er bvb een ander vlucht moet thuis
  komen
  – voor het inlezen van de klokken contact opnemen met Bellis Luc. Dit is
  voor leden gratis, voor niet leden 20 euro (lidkaart)
 • nummers voor het lokaal :
  – Erik : 0499/15.55.40
  – Luc : 0497/15.04.52
 • voor de liefhebbers die hun klok binnenbrengen bij een van de bestuursleden ipv naar het lokaal te komen moeten weten dat het bestuurslid niet kan aansprakelijk gesteld worden als er iets gebeurt met de klok
 • samenspel Obravo voor snelheid en halve fond
 • gratis deelnamen aan de kampioenschappen
 • uitslagen oost en west vallen weg.
 • samenspel Petit Club :
  – om deel te nemen aan de kampioenschappen van Petit Club moet de
  liefhebber een lidkaart nemen van Petit Club. Te verkrijgen in alle lokalen
  die deelnemen aan dit samenspel.
 • Portduiven Momignies – Soissons
  – op de snelheid zijn portduiven toegelaten
  – de liefhebber is wel verplicht een kopie van het vaccinatieattest voor te
  en geen registratieborderel meer
  – aanduiden welke duiven mee zijn + datum en vlucht vermelden op de
  vaccinatieattest
  – de inkorvingsuren zullen stipt nageleefd worden
 • Ook dit jaar zal er portgeld voor wedstrijdduiven worden terugbetaald.
  – wat betreft snelheid : we hebben besloten om het portgeld van de snelheid
  te houden zoals in 2022, ondanks dat de kosten zwaar gestegen zijn dit
  jaar. Per korf betalen wij 1,50 euro meer. Daarom gaan we dit jaar geen
  portgeld terug betalen op de snelheid
  – wat betreft de kleine halve fond : Het portgeld op de halve fond = 1,50 euro
  dit vinden wij als bestuur veel. Voor de halve fond zal 0,20 cent per
  prijsduif worden terug betaald voor alle categorieën. Portgeld dat wordt
  terug betaald, wordt op de rekening gezet, op te nemen in 2024 enkel
  voor prijsduiven.
  – voorwaarden : Voor al onze leden of diegene die in het bezit zijn van een
  lidkaart van onze maatschappij is de prijs 20 euro voor alle vluchten, moet
  je deelnemen aan minstens 10 wedstrijden en aanwezig zijn op onze
  kampioenendag.
 • De maanden juli en augustus is er iedere woensdag een leervlucht uit Momignies zolang er duiven zijn. Dinsdag avond inkorven.
  Lossingsinformatie :
  – Duivenspel.be
  – 03/790.19.03
  – 03/790.19.16
  – 03/790.19.17
 • Onze kampioenendag zal doorgaan op zaterdag 2 december 2023. De lokatie is nog te bepalen want we moeten opzoek naar een nieuw lokaal.
 • Nieuw : De kampioenen zullen geen trofee meer krijgen maar een geldsom. Enkel nog de 3 eerste kampioenen zullen misschien nog een trofee krijgen.
 • geldprijzen
  =>Kampioenschap Halve fond :
  ==>snelheid :
  – 1ste : 125 euro
  – 2de : 75 euro
  – 3de : 50 euro
  – 4de : 30 euro
  – 5de : 30 euro
  – 6de : 20 euro
  – 7de : 20 euro
  – 8ste : 20 euro
  – 9 de : 10 euro
  – 10de : 10 euro
  => Alround kampioen
  – 1ste : 125 euro
  – 2de : 75 euro
  – 3de : 50 euro
  – 4de : 30 euro
  – 5de : 30 euro
  – 6de : 20 euro
  – 7de : 20 euro
  – 8ste : 20 euro
  – 9de : 10 euro
  – 10de : 10 euro
  => per asduif :
  – 25 euro
 • voorwaarde voor deze geldsom in ontvangst te nemen is een bon schenken aan de maatschappij en aanwezig zijn op onze kampioenendag.
 • om deel te nemen aan de kampioenschappen moet men lid zijn of sportief lid
 • lidgeld voor beide kampioenschappen is 20 euro.

SUCCES IEDEREEN!!!!!!!!