Corona Virus : Mededeling KBDB

hallo iedereen.

de KBDB heeft een nieuwe persmededeling geschreven in verband met het corona virus.
Er is en versoepeling voor het ophalen van verdwaalde en aangekochte duiven. Er word rekening gehouden met het welzijn van de duiven en is er de bevestiging bekomen dat de ophalingen van verdwaalde en aangekochte duiven behoren tot de essentiële verplaatsingen. Bij het ophalen van de duiven met er natuurlijk rekening gehouden worden met de regels opgelegd door de regering. De duif of duiven moeten in een korf geplaatst worden op de eigendom van de verkoper/vinder zodat de eigenaar van de duif de duif/duiven deze in zijn persoonlijke korf kan plaatsen.
Bij problemen in geval van een politiecontrole raad de KBDB aan om dit persbericht en u KBDB – lidkaart, het eigendomsbewijs als ook bewijzen als mail en sms – verkeer voor deze duif om de verplaatsing te rechtvaardigen, mee te nemen.
Voor het inenten van de jonge duiven, waarvan het meeste al gedaan werd, tegen paramyxovirose raad de KBDB aan om de veearts te raadplegen, deze zal u de opgelegde richtlijnen en de nodige info verstrekken.
Voor de start van het seizoen 2020 zijn er op vrijdag 27 maart geen versoepelingen gekomen op de maatregelen. Deze moeten strikt opgevolgd worden. De nationale raad van bestuur zal van zodra de strijd tegen het corona virus onder controle is, vragen om opleervluchten te mogen organiseren. maar dit is nu nog te vroeg.
het dossier van de roofvogels heeft door de uitbraak van het Coronavirus vertraging opgelopen. De KBDB volgt dit dossier nog steeds op en er dient met natuurpunt in discussie te worden gaan.
De KBDB vraagt ook om oudere en alleenstaande duivenliefhebbers uit de buurt niet te vergeten want sommige van hen hebben geen e-mail en geen internet en zijn iet op de hoogte van de maatregelen. Neem af en toe telefonisch contact op met hen om hen een hart onder de riem te steken en hen van de nieuwe ontwikkelingen te informeren.

de persmededeling van de KBDB :

zoals beloofd, een wekelijkse update in verband met de maatregelen, opgelegd door de federale overheid, in gevolge de uitbraak van het coronavirus en de stappen die door de nationale raad van beheer en bestuur werden ondernomen teneinde enige versoepelingen te bekomen in het belang van onze duiven maar waarbij de gezondheid van onze liefhebbers en medewerkers van de verenigingen van primordiaal belang is.

vooreerst wensen wij onze liefhebbers hartelijk te danken om de opgelegde maatregelen, hoe moeilijk soms ook , in een periode, alwaar in normale omstandigheden het startschot van een nieuw seizen wordt gegeven, strikt te respecteren.

sommige beslissingen die worden opgelegd zijn voor ons moeilijk te begrijpen maar we zijn er van overtuigd dat deze worden genomen in het belang van en uit veiligheid voor ieder van ons.

de nationale raad van beheer en bestuur heeft echter een versoepeling bekomen voor wat betreft het ophalen van verdwaalde en aangekochte duiven.

Rekening houdend met het welzijn van onze duiven hebben wij bevestiging bekomen dat dergelijke ophalingen behoren tot “de essentiële verplaatsingen”

bij de ophaling dienen uiteraard de maatregelen van “social distancing” te worden gerespecteerd. De duif/duiven dienen in een mand te worden geplaatst op het eigendom maar buiten de woning zodat de eigenaar deze duif/duiven in zijn persoonlijke mand kan plaatsen.

teneinde geen problemen te ondervinden, ingeval van politiecontrole, raden wij u aan de huidige persmededeling evenals uw KBDB-lidkaar, het eigendomsbewijs evenals het mail-,sms-verkeer voor wat betreft de duif/duiven dewelke deze verplaatsing verrechtvaardigen, mee te nemen.

inenting van onze duiven tegen paramyxovirose

het merendeel van de jonge duiven werden reeds ingeënt tegen paramyxovirose. Voor de duiven de welke nog dienen ingeënt te worden, raden wij aan uw veearts te contacteren. Deze laatst zal u, rekening houdend met de hen opgelegde richtlijnen, de nodige informatie verstrekken.

wat met de start van het seizoen 2020

zoals iedereen via de verschillende mediakanalen heeft kunnen vernemen, werden afgelopen vrijdag GEEN versoepelingsmaatregelen uitgevaardigd door de federale overheid. Dit moeten wij strikt respecteren.

De nationale raad van beheer en bestuur zal, van zodra we de strijd tegen het coronavirus onder controle hebben, vragen om, gedisciplineerd, opleervluchten, te mogen organiseren. Hiervor is het uiteraard, in de huidige stand van zaken, nog te vroeg. de gezondheid van onze liefhebbers en onze helpers in de verenigingen primeert. We vragen nog wat geduld.

Het dossier van “de roofvogels” heeft ook door de uitbraak van het covit-19 virus vertraging opgelopen. Wij willen er evenwel op wijzen dat wij dit dossier zeker en vast niet uit het oog verloren en ook hierin verdere stappen zullen ondernemen. Er dient met “natuurpunt” in discussie te worden gegaan. Een pluspunt is dat ook zij ons probleem begrijpen en inzien dat er iets moet worden ondernemen.

Ter voorbereiding van dit onderhoud is de nationale raad van beheer en bestuur actueel bezig om de duivenliefhebbersconcenratie in België op kaart te brengen. We proberen zo snel als mogelijk ook hierin een doorbraak te bekomen.

Als laatste maar uiterst belangrijk punt vragen wij aan onze leden om ook de oudere en alleenstaande duivenliefhebbers uit de buurt niet te vergeten. Sommige van hen hebben geen e-mail, geen internet,… en zijn niet op de hoogt e van al deze maatregelen. Neem eens telefonisch met hen contact op om ook hen een hart onder de riem te steken en hen van de nieuwe ontwikkelingen te informeren.

Wij houden jullie verder op de hoogte!

Namens de leden van de nationale raad van beheer en bestuur,
De Nationale Voorzitter,
Pascal Bodengien.

met vriendelijke groeten,

het bestuur.

volg en like ons!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *