Corona Virus : Mededeling KBDB

Hallo allemaal,

de KBDB heeft een nieuwe mededeling gedaan. Kortom gaat het erover dat alle maatregelen betrekking de duivensport van kracht blijven. Dus er is nog geen datum om het seizoen 2020 te starten,alle hygiëne maatregelen, het gaan halen van verloren gevlogen of aangekochte duiven mag mits alle papieren en afspraken mee te nemen, ook je duiven gaan verzorgen wanneer deze niet bij je thuis zitten (op maximaal 100km van je thuis) mag, er mag niet opgeleerd worden.

dit is het bericht van de KBDB :

Het lijkt ons opportuun om, niettegenstaande onze wekelijkse mededelingen, de huidige stand van zaken mede te delen aan onze leden en onze verenigingen voor wat betreft de stappen, dewelke de nationale raad van beheer en bestuur, in het kader van de Covid-19 crisis heeft ondernomen en de impact hiervan op onze favoriete sport.

Op dit moment zorgt de KBDB ervoor dat de door de federale regering genomen maatregelen, door al onze leden, strikt worden nageleefd.

de mogelijkheid om verloren (of gekochte) duiven op te halen, is de enige “uitzondering” die we hebben kunnen verkrijgen aangezien deze zijn gebaseerd op de essentiële principes van respect voor het dierenwelzijn.

ALLE maatregelen m.b.t de duivensport blijven van kracht. Voorlopig is er niets veranderd.

De KBDB wacht vol ongeduld op de aankondiging van nieuwe versoepelingsmaatregelen om duidelijkheid te krijgen in het beheer van dit dossier en om te kunnen genieten van de soepelere maatregelen in het belang van de duivensport.

In afwachting van dit groen licht, heeft de nationale raad van beheer en bestuur zijn voorbereidingen reeds getroffen en een dossier samengesteld waarmee de specifieke situatie van de duivensport in België aan de bevoegde beslissingsorganen kan worden voorgelegd.

Dit dossier, hetgeen enkel nog moet worden afgerond in samenwerking met de leden van het crisiscomite “Covid-19” (comite zal vergaderen in functie van de mogelijkheden dewelke hen zullen worden geboden door de versoepelingsmaatregelen), ingesteld in de schoot van de KBDB, zal alle bepalingen bevatten waarmee onze vervoerders, onze verenigingen en onze liefhebbers dienen rekening te houden teneinde de inkorfprocedures “veilig” te laten verlopen en vrij te zijn van enig verwijt voor wat betreft de bestrijding van het covid-19 virus.

De doelstelling van dit dossier bestaat er in om de besluitvormers bewust te maken dat de “specifieke” duivensportsector, op eigen initiatief, de koe bij de horens heeft gevat en op de situatie heeft geanticipeerd door het opstellen van verschillende te volgen procedures zodat ze alleen nog hun akkoord hoeven te geven.

Helaas kunnen we actueel nog geen specifieke datum, waarop de duivensportactiviteiten zullen kunnen worden hervat, mededelen maar wees er zeker van dat de nationale raad van beheer en bestuur, vanaf het begin van deze crisis, al het mogelijke doet en klaar is om te reageren indien de gelegenheid zich voordoet.

Tot op heden, is de nationale raad van beheer en bestuur, meermaals, tussengekomen voor wat betreft de individuele opleringen. Wij danken de gespecialiseerde dierenartsen en de diensten van de FOD “dierenwelzijn” voor de steun die zij hebben verleend ingevolge ons verzoek bij de bevoegde autoriteiten.

We moeten ons niets voorliegen, er zal nog een lange weg dienen afgelegd te worden alvorens we opnieuw onze favoriete sport kunnen beoefenen zonder de naweeën te voelen van het Corona – virus maar we moeten gebruik maken van de positieve elementen en de toelatingen die ons zullen worden geboden, en stap voor stap, verder gaan.

we vragen onze leden en onze verenigingen om er nu voor te zorgen dat de regels, die zowel door de federale overheid als door de KBDB werden opgelegd, ook worden gerespecteerd, zodat onze federatie een positief imago kan uitstralen bij de bevoegde diensten. Elke overtreding van de bepalingen uitgevaardigd door de federale overheid kan de algemene strategie van de KBDB schaden en uiteindelijk negatieve gevolgen hebben voor onze sport.

afspraak aanstaande maandag voor onze wekelijkse mededeling.

mocht ons positief nieuws bereiken dit weekend dan zullen wij deze onmiddellijk mededelen.

zorg goed voor jezelf en je familie.

voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

van zodra wij meer info hebben van de KBDB zullen wij ook deze posten.

zoals de nationale voorzitter zegt “zorg goed voor jezelf en voor je familie” maar bel ook eens naar oudere liefhebbers om hen deze afspraken en mededelingen mee te delen.

mvg. Het bestuur

volg en like ons!

1 thought on “Corona Virus : Mededeling KBDB

  1. Ik vraag me weg af wa kwaad dat je daar aan doet duiven gaan oplaten alleen in de wagen en dan nog een plaatje achter in
    Da kan ik ni begrijpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *