verslag buitengewone algemene vergadering PE Vlaams-Brabant van 14.01.2020

hallo,

hier beneden het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering PE Vlaams Brabant van 14 januari 2020

KONINKLIJKE BELGISCHE DUIVENLIEFHEBBERSBOND

v.z.w.

PROVINCIALE ENTITEIT VLAAMS-BRABANT

***********************************************************

Verslag Buitengewone Algemene Provinciale Vergadering

Dinsdag 14/01/2020, zaal ‘Witte duif’ te Halle

Aanwezig: 

De Raad van Beheer en Bestuur: Pascal Bodengien, Wim Logie, Van Raemdonck Gertjan, Denis Sapin, Dominique Charlier

De heren mandataris: Joossens Rudi, Dardenne Daniël, vertegenwoordigers van 61 verenigingen.

Algemeen secretaris KBDB: Patrick Marsille

Verantwoordelijke Sportieve Zaken: Maggy De Clerck

Porte-parole: Didier Tison

Afgevaardigd Provinciaal Secretaris: Nico Deschuyffeleer

Afwezig: 12 verenigingen werden verontschuldigd.

Voorwoord van de Nationale Voorzitter:

Vooreerst iedereen van harte welkom op de buitengewone algemene vergadering van de PE Vlaams-Brabant.  

De procedure die wordt gehanteerd voor deze buitengewone algemene vergadering van de PE Vlaams-Brabant is verbonden aan een speciale procedure voorzien door de KBDB-reglementen en staat volledig buiten de toepassing van art. 35 van de KBDB-statuten en de eventuele overname van het beheer van de PE Vlaams-Brabant door de Nationale Raad van Beheer en Bestuur.

Deze speciale procedure (art. 11 Huishoudelijk Reglement) werd opgestart aangezien de voorlopige dagorde van de algemene vergadering van 24 november 2019 onvoldoende werd gestoffeerd op sportief vlak.

De Nationale Raad van Beheer en Bestuur was de mening toegedaan dat de verenigingen niet voldoende werden geïnformeerd over de sportieve zaken waarover zij zich dienden uit te spreken op de algemene vergadering van 24 november 2019.  Er werd hen niet de mogelijkheid geboden hun liefhebbers te consulteren alvorens een standpunt in te nemen.

Wij willen bovendien aandringen opdat de huidige vergadering op een serene manier zal verlopen met respect voor eenieders mening en standpunt, zodat uiteindelijk tot een vergelijk kan worden gekomen en tot een beslissing waar iedereen zich kan in vinden.

Bovendien zullen wij in de mate van het mogelijke degenen die kort de vergadering wensen toe te spreken ook deze mogelijkheid bieden.  U zult begrijpen dat wij, rekening houdend met de tijdsdruk, deze tussenkomsten zullen dienen te beperken tot het uiterste minimum.

Ik wens van deze gelegenheid gebruik te maken om de verantwoordelijken van de verenigingen van de PE Vlaams-Brabant persoonlijk toe te spreken en te verduidelijken dat de leden van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur een rechte weg wensen te bewandelen met rechtlijnige principes voor iedereen en dewelke worden uitgeschreven na dialoog met zowel de mandatarissen, de verenigingen, de liefhebbers, de vervoerders en alle betrokken partijen.

Het is geenszins de bedoeling om discussies te voeren via de sociale media maar om face-to-face de problemen, voorstellen, … met de betrokken partijen te bespreken.

Wat de buitengewone algemene vergadering zelf betreft zal de volgorde van de punten worden aangepast.  Op de niet-conform ingediende voorstellen zal niet meer worden teruggekomen.

We zullen aanvangen met punt 2 namelijk de lossing in Sector 1.

Punt 2: Lossingen in 2020

  • Sector 1 (voor de kleine snelheid, grote snelheid en kleine halve fond)

Noyon lossing op zaterdag (provinciale lossing) of zondag (interprovinciale lossing).  Hiervoor werd overgegaan tot een stemming.  

11 verenigingen stemden voor zaterdaglossing, 15 verenigingen stemden voor zondagslossing.

De Heer Lathouwers gaat in overleg met de 11 verenigingen die voorstander waren van een lossing op zaterdag, hoe dit qua logistiek en financieel kan aangepakt worden.

Quiévrain lossing op zondag (keuze tussen interprovinciale lossing en provinciale lossing)

Kleine Halve Fond

Heel Vlaams-Brabant gaat naar dezelfde lossingsplaats.  

Sector 2 en 3 worden samen gelost.  

Sector 1 wordt verplicht te lossen met een interprovinciale lossing met Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

Punt 3: Wijziging aan het sportreglement van de PE.

Vergadering verleent, in toepassing van art. 19 van het Huishoudelijk Reglement, mandaat aan het comité van de PE Vlaams-Brabant voor wat betreft de aanpassingen in functie van de beslissingen genomen tijdens de buitengewone algemene vergadering.

De heer Bodengien geeft voorlezing van het gegeven amendement.

Voor de ondertekende verenigingen is het vanzelfsprekend dat beslissingen die genomen tijdens een algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering door het comité van de PE uitgevoerd worden.  Dit is zo bepaald in art. 19 van het Huishoudelijk Reglement.

De indruk bestaat dat met dit wijzigingsvoorstel, de auteur hiervan, de PE onder het toezicht van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur heeft geplaatst.  Indien men een wijziging wenst aan te brengen, dient dit te gebeuren aan het Huishoudelijk Reglement en niet aan het Sportreglement van de PE.

De ondertekende verenigingen verwerpen derhalve de voorgestelde wijziging van het sportreglement van de PE.

→ Dit amendement bevestigt integraal de inhoud van punt 3 van huidige dagorde.

Punt 4: Leerduiven.

De reglementering voor de PE Vlaams-Brabant blijft zoals in 2019.  Verplichte registratie van alle ingekorfde duiven.  Dit door middel van een officieel document of louter een kopie van het vaccinatieformulier.  

Zo weet eenieder dat elke ingekorfde duif weldegelijk in orde is met de vaccinatie en is de controle makkelijker bij terugkomst van de duiven indien de vlucht werd afgelast.

Ook mogen de verenigingen zelf kiezen of ze leerduiven aannemen of niet.

Leerduiven mogen wel niet op de spiegellijst geplaatst worden.

Punt 5: voorstel tot wijziging van art. 35 van de statuten, te plaatsen op de dagorde van de nationale algemene vergadering van 14 februari 2020.

Hiervoor werd overgegaan tot een stemming.  

Akkoord, wil zeggen dat het amendement aanvaard wordt en dat er een wijziging aan het art. 35 van de statuten wordt gevraagd op de volgende Nationale Algemene Vergadering.

‘Om een verdere uitholling van de soevereiniteit van de PE/SPE een halt te roepen, dient de huidige formulering van art. 35 van de KBDB-statuten te worden gewijzigd.

De huidige tekst van art. 35 van de KBDB-Statuten schrappen en vervangen door: 

De Nationale Raad van Beheer en Bestuur kan uitsluitend, mits duidelijke motivering en op verzoek van 2/3 van de leden van de Nationale Vergadering, de toepassing van een door een comité van de PE/SPE getroffen beslissingen, die in strijd zijn met de regelmatig aangenomen Statuten en reglementen of beslissingen getroffen door de Nationale Algemene Vergadering, voor onbepaalde tijd schorsen.’

Niet akkoord, wil zeggen dat art. 35 ongewijzigd wordt. 

22 verenigingen waren akkoord met het amendement en vertegenwoordigen 1036 liefhebbers.

17 verenigingen waren niet akkoord met het amendement en vertegenwoordigen 657 liefhebbers.

6 verenigingen hebben ongeldig gestemd.

Een wijziging van art. 35 van de statuten wordt dus voorgelegd op de volgende Nationale Algemene Vergadering van 14 februari 2020.

Punt 6: Kampioenschappen snelheid en kleine halve fond

Dit punt werd niet behandeld gezien het niet conform werd bevonden en blijft de bevoegdheid van de PE Vlaams-Brabant.

Punt 1: Bevestiging van de indeling in sectoren (1-2-3) zoals voorgesteld tijdens de algemene vergadering van 24/11/2019 

Hiervoor wordt het woord verleend aan de voorzitter van de PE Vlaams-Brabant, Rudi Joossens.

Het amendement werd nogmaals bevestigd door de grote meerderheid van de aanwezige verenigingen, en goed gekeurd.

De power-point met de nodige uitleg wordt gepubliceerd op de website van de KBDB.  WWW.KBDB.BE, PE Vlaams-Brabant actueel.

Art. 36 blijft geldig zoals in het seizoen 2019.

volg en like ons!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *