Inkorven : We kunnen starten maar goede afspraken maken goede vrienden!

Beste liefhebbers,

Op dinsdag avond 23 maart starten we eindelijk met het inkorven van de leervlucht Fleurus en op vrijdag korven we vanaf 19u Momignies in en kunnen we seizoen 2021 aftrappen.

vooraleer we kunnen inkorven moeten er een aantal regels in acht genomen worden.

 • voor de leervluchten van woensdag (met inkorven op dinsdag) moeten de afspraken gemaakt worden voor maandag avond
 • voor de wedstrijden van zaterdag (met inkorven op vrijdag) moeten de afspraken gemaakt worden ten laatste op donderdag avond
 • de afspraken worden gemaakt via Erik en dit via zijn e – mail : hendrickx.erik@hotmail.com, via zijn facebook chat en telefonisch : 0499/15.55.40

Voor het inkorven zelf :

 • er zijn 3 ingangen om in te korven :
  – Ingang 1 : liefhebbers met minder dan 30 duiven
  – Ingang 2 : liefhebbers met meer dan 30 duiven
  – Ingang 3 : is de garage voor het terug brengen van de volle korven die de dag voordien
  zijn afgehaald op afspraak. De liefhebbers die korven afhalen zijn ook
  verantwoordelijk voor het aantal duiven dat ze in de korven zetten : maximum 28!!
 • de parking vrij houden om de afstand te kunnen toepassen. Op de parking staat alles aangeduid welke weg je moet volgen
 • geen samenscholing op de straat of parking => is verboden!
 • De kantine is verboden terrein!
 • Je moet de aanwijzingen van de clubverantwoordelijke altijd opvolgen!
 • Iedereen, zowel liefhebbers als de leden van het bestuur, moeten een mondmasker aandoen. Wanneer je jou masker vergeten bent kan je er in het lokaal een verkrijgen voor 1 euro. Deze word mee op de afrekening gezet.
 • Blijf thuis als je ziek bent of als je in de afgelopen 72u (3 dagen) ziek bent geweest.
 • Er word slechts 1 liefhebber toegelaten per gang om in te korven
 • De persoon die ingekorfd heeft moet eerst het lokaal verlaten alvorens een andere liefhebber binnen mag.
 • de liefhebbers plaatsen hun duiven zelf in de manden
 • de afstand van 1,5m moet altijd gerespecteerd worden
 • wat betreft inkorven van wedstrijden zullen wij meedelen als de kalender bekent is en we een toelating hebben voor prijsvluchten (dit kan je volgen op onze website!)

Er moet natuurlijk ook betaald worden :

 • Er kan niet contant betaald worden. Op het einde van de maand krijgt iedere liefhebber een afrekening van de afgelopen maand van zowel leer als prijsvluchten.
 • Het bedrag moet binnen de 8 dagen op de rekening gestort zijn. Dit omdat wij alleen onkosten hebben en geen inkomen hebben. Dus gelieve deze 8 dagen te respecteren.
 • Bij de betaling moet jou naam en de maand vermeld worden.
 • Liefhebbers die nu reeds een bedrag willen storten kunnen dit doen op dezelfde rekening. Het bedrag zal dan op de persoonlijke rekening van de liefhebber in het duivenprogramma gezet worden.
 • het bankrekening nummer van de duivenmaatschappij is : BE96 9790 7808 5005
 • het BIC nummer is ARSPBE22XXX
 • de bank is Argenta.

Erik heeft een brief geschreven waar het bovenstaande allemaal in staat. Hier de brief van onze voorzitter :

Beste liefhebber,

Eindelijk is het zover, we gaan starten. Dinsdag avond 23-03-2021 korven we onze eerste leervlucht in.

Het zal wel onder strikte voorwaarden zijn dat we kunnen starten (zoals vorig jaar). De regels zijn opgelegd door de KBDB en zullen in ons lokaal strikt worden nageleefd.

Jullie moeten weten dat ik als voorzitter verantwoordelijk ben voor het naleven van de regels. Indien deze regels niet gevolgd worden zal ons lokaal gesloten worden. Daarom zal ik ook voor niemand een uitzondering maken en diegene die de regels niet naleeft zal niet meer welkom zijn in ons lokaal. In belang van de liefhebbers die de regels wel volgen.

Ook zullen de afspraken gemaakt worden volgens het programma dat ons ter beschikking is gesteld door de KBDB en dit volgens leeftijd, gezondheid en het aantal duiven. Het programma gaat het uur van inkorven per liefhebber meedelen en dit zal moeten gerespecteerd worden en er zijn geen afwijkingen mogelijk behalve voor mensen die nog moeten gaan werken (bvb nachtdienst in de zorg)

een afspraak moet minstens 2 dagen voor inkorving gemaakt worden via e-mail : hendrickx.erik@hotmail.com, via Facebook messenger en alleen de liefhebbers die geen computer hebben kunnen een afspraak maken via telefoon 0499/15.55.40 en dit na 18u. Het aantal duiven, het aantal aantal oude/jaarse/jonge duiven, moeten duidelijk meegedeeld worden. De dag voor inkorving zal de afsprakenlijst verschijnen op onze site en diegene die geen computer hebben kunnen na 18u bellen (de dag voor inkorving). De liefhebber die te laat is op zijn afspraak zal moeten wachten (niet aan het lokaal => geen samenscholing!) tot de laatste met afspraak heeft ingekorfd!!

We gaan op 3 plaatsen inkorven bij leervluchten :

 • Ingang 1 : de kleine deur, opletten voor het kleine trapje bij de ingang, voor liefhebbers met minder dan 30 duiven
 • ingang 2 : de dubbele deur : voor liefhebbers met meer dan 30 duiven
 • Ingang 3 : is de garage : voor het terug brengen van de volle korven die de dag voordien zijn afgehaald op afspraak. De liefhebbers die korven af halen zijn ook verantwoordelijk voor het aantal duiven dat ze in de korf zetten en dit met een maximaal van 28 duiven.

De parking moet vrij gehouden worden en dit om de afstand te kunnen toepassen. Op de parking zal alles duidelijk zijn welke weg dat je moet volgen. Geen samenscholing op de parking of straat dit is nog steeds verboden.
De Kantine is verboden terrein.

Betalen :
Men kan niet contant betalen. Op het einde van iedere maand krijgt iedere liefhebber een afrekening van de afgelopen maand. Zowel leervluchten en eventuele prijsvluchten. Dit bedrag moet binnen de 8 dagen gestort zijn op onze rekening. Aangezien wij alleen onkosten hebben en geen inkomen gelieve deze 8 dagen te respecteren. Bij betaling moet de naam en de maand vermeld worden. Liefhebbers die nu reeds een bedrag willen storten kan dit doen op dezelfde rekening. Dit bedrag zal dan op de persoonlijke rekening van de liefhebber in het duiven programma worden gezet.
Het bankrekeningnummer van de maatschappij is : BE96 9790 7808 5005 en het bic nummer is ARSPNE22XX met als bank Argenta.

Het inkorven van leervluchten :

 • volg de aanwijzingen op van de clubverantwoordelijke
 • de liefhebbers en de aangestelden van het bestuur dienen een masker te dragen. De liefhebber die zijn vergeten is kan er een krijgen in het lokaal voor 1 euro (kostprijs die wij hebben betaald) wordt bij op de afrekening gezet.
 • blijf thuis als je ziek bent of in de afgelopen 72u ziek bent geweest
 • slechts 1 liefhebber wordt toegelaten om in te korven per ingang.
 • de inkorvende liefhebber dient eerst het lokaal te verlaten alvorens een andere liefhebber het lokaal mag betreden
 • de liefhebbers plaatsen hun duiven zelf in de manden
 • de afstand van 1,5m altijd respecteren

als we dit naleven zal alles vlot verloepen.

Wat betreft inkorven wedstrijden zullen wij meedelen als de kalender bekent is en we een toelating hebben voor prijsvluchten.

mvg het bestuur

volg en like ons!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *