Corona Virus : Mededeling KBDB

Hall allemaal,

De KBDB heeft een mededeling gedaan dat het inlezen van de ringen thuis bij een bestuurslid of aangestelde niet mag. Dit moet in het lokaal en onder toezicht van minstens 2 afgevaardigden en met een goedgekeurde installatie.

Ook over het corona virus is de KBDB duidelijk. De lokalen moeten dichtblijven voor het publiek!

Dit is het bericht van de KBDB over de ringen :

Bepaalde lokalen hebben de toelating verleend om de chipringen te koppelen bij bestuursleden of aangestelden thuis.

Dit is in tegenstrijd met de KBDB – regelementen en meer bepaald met art. 30 § 1 van het NSR :

de koppeling van een elektronische ring met een vaste voetring van een duif moet geschieden in een vereniging aangesloten bij de KBDB, in haar lokaal en onder toezicht van minstens twee afgevaardigden met een door de nationale adviesraad voor elektronische constatatiesystemen gehomologeerde en jaarlijks goedgekeurde instalatie.

dit is het bericht over Corona :

Er werd afgelopen weekend (14 en 15 maart 2020) vastgesteld dat bepaalde verenigingen hun lokaal hebben opgengesteld en dit niettegenstaande de persmededelingen die werden gepubliceerd op onze website en facebookpagina.

Dit kan niet en is onverantwoord! bovendien gaat dit in tegen de richtlijnen die door de federale regering werden genomen.

De lokalen moeten dichtblijven en art. 30 § 1 van het NSR dient gerespecteerd te worden. De koppelingen kunnen slechts opnieuw worden uitgevoerd na opheffing van de maatregelen genomen door de federale regering.

Lat alstublieft het gezond verstand zegevieren in deze moeilijke periode van de strijd tegen het coronavirus en denk aan onze oudere medemensen!

de nationale voorzitter,

Pascal Boedengien.

de officiële mededelingen van de KBDB vind je hier : KBDB Mededelingen

wees voorzichtig in deze zware tijden van Corona, doe wat de regering je vraagt “blijf in u kot” zoals Maggy Deblock zegt.

Groeten,

Het Bestuur

volg en like ons!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *