Corona Virus : Melding KBDB

Hallo allemaal,

De KBDB heeft opnieuw een bericht rond gestuurd met als inhoud :
wat er reeds verwezenlijkt is : aangekochte duiven mogen opgehaald worden in België en Nederland, individueel opleren tot max 25km en koppelen van de ringen onder bepaalde voorwaarden.

De volgende stap is : de vraag werdt gesteld om opleervluchten te mogen organiseren en dit word nu onderzocht. de KBDB krijgt negatieve commentaar omdat men in Nederland vanaf vandaag 11 mei mag gezamenlijk beginnen opleren, dat Frankrijk versoepelingen aankondigt en dat in Duitsland al vluchten worden ingericht.

de mail van de KBDB

Stap voor stap komen we dichterbij… maar hiervoor dienen we ons uiteraard strikt te houden aan de door de federale overheid uitgevaardigde veiligheidsmaatregelen.

Wat werd er reeds verwezenlijkt?
– u kunt uw verdwaalde en aangekochte duiven ophalen in België en
Nederland
– individueel opleren tot maximum 25km
– koppelen van de duiven – de verenigingen dienen hiermee klaar te zijn
alvorens de wedvluchten zullen aanvangen :
* 1 persoon van de vereniging (verantwoordelijke voor de
koppelingen, zoals vermeld op de inlichtingsfiche van de
vereniging
* in het lokaal of bij hem thuis
* op afspraak
* een lijst met de afspraken dient opgemaakt te worden en

eveneens in de vereniging te worden bijgehouden
* de maatregelen van “social distancing” evenals de
veiligheidsvoorschriften qua ontsmetting en dragen van een
mondmasker dienen gerespecteerd te worden

voor deze maatregelen en toelatingen werd er hemel en aarde verzet. Wij hebben uiteraard het volste aangezien de crisiscel van de federale overheid overbelast is met meer prangende vragen. Duivensport was voor hen onbekend terrein.

Wat is de volgende stap?

  • gezamenlijke opleervluchten organiseren :

het dossier, waarover reeds verder sprake is in een vorige mededeling, werd ingediend bij de bevoegde instanties teneinde dergelijke opleervluchten te mogen organiseren. hartelijk dank hiervoor aan de leden van het KBDB – crisiscomite “Covid-19” en de personen die hebben meegewerkt om de richtlijnen duidelijk uit te schrijven. Er werd een overleg aangevraagd om ons dossier persoonlijk te verdedigen. Momenteel zijn de bevoegde overheidsdiensten ons dossier aan het onderzoeken en hoepen vlug op een positief antwoord.

de KBDB krijgt spijtig genoeg ook negatieve commentaar van zijn liefhebbers en meer bepaald over het feit dat Nederland vanaf vandaag gezamenlijk mag beginnen opleren, in Frankrijk versoepelingen worden aangekondigd, in Duitsland reeds vluchten worden ingericht.

Iedereen dint er zich bewust van te zijn dat in België alle versoepelingen op federaal vlak dienen goedgekeurd te worden daar waar bvb. in Frankrijk de verantwoordelijken van de onderscheidenlijke departementen zelf bepaalde versoepelingen kunnen toestaan.

De KBDB hoopt dank dat dergelijke negatieve uitlatingen van bepaalde liefhebbers geen schade zullen berokkenen indien de federale overheid over ons dossier een beslissing zal nemen.

Op voor stel van de leden van de nationale raad van beheer en bestuur en mits goedkeuring door het KBDB – crisiscomite “Covid-19” is de KBDB overgegaan tot de aankoop van alcoholgel, dewelke door de verenigingen bij de KBDB zal kunnen worden besteld, zodat de prijs kan worden gedrukt.. Meer info volgt.

Ut onverwachte hoek kwam er ook goed nieuws aangaande de mondmaskers, te gebruiken door de medewerkers van de verenigingen, dewelke zullen worden verplicht indien gezamenlijke opleervluchten zullen worden toegestaan. Meer info dienaangaande zal eveneens later worden meegedeeld.

Indien gezamenlijke leervluchten zullen mogen worden ingericht, zullen de vereniging “op afspraak” dienen te werken. De liefhebber zal voorafgaandelijk (2 dagen op voorhand) de vereniging dienen te verwittigen indien hij komt inkorven en met hoeveel duiven. Er zal hem dan een uur worden meegedeeld waarop hij in de vereniging zal worden verwacht. Hij wacht uiteraard op de parking van het lokaal zijn buurt af.

vanwege een liefhebber, met een warm hart voor de duivensport, hebben wij reeds een project van file gekregen, dewelke door de vereniging kan worden gebruikt, om een afsprakenschema in goede banen te leiden. Deze file zal eerstdaags worden gepubliceerd.

  • problematiek van de verdwaalde duiven!!!

de KBDB ontvangt veel telefoontjes, vooral van niet-duiven liefhebbers die een verdwaalde duif hebben opgevangen. sommige liefhebbers, dewelke hun duifje niet wensen of kunne ophalen (soms wegen hoge leeftijd, geen vervoer,…) geven een onsportieve reactie ten overstaan van de opvangen, dewelke eigenlijk een euforische reactie van de eigenaar verwachten indien hun duifje wordt gemeld.

Hieraan willen wij ook een oplossing bieden. Het imago van de Belgische duivensport blijft prioritair

Er zal een NOODNUMMER in het leven worden geroepen teneinde de niet-duivenliefhebber verder te helpen en te begeleiden zodat het verdwaalde duifje ofwel door de eigenaar wordt opgehaald ofwel kan worden binnengebracht bij de verantwoordelijke van een vereniging in de buurt van de niet-duivenliefhebber.

hierover zal later nog worden gecommuniceerd.

  • Manueel ingekorfde duiven

bepaalde verenigingen vragen ons ook waar, wanneer, de kostprijs,… van de controlechips dewelke eventueel nog zullen worden gebruikt voor de manueel ingekorfde duiven. Deze problematiek dient nog te worden besproken tijdens een nationale algemene vergadering. Voorlopig wordt deze problematiek “on hold” geplaatst.

We blijven verder werken en komen hopelijk binnenkort met goed nieuws.

Onze vrouwelijke duivenliefhebbers, zoals alle andere duivenliefhebbers uiteraard, liggen ons nauw aan het hart. ook de echtgenotes, partners, vriendinnen verdienen uiteraard een bloementje. Hopelijk werden zij gisteren verrast met een fijne attentie.

alvast van ons ook nog een fijne moederdag!

voor de leden van de NRBB
de nationale voorzitter,
Pascal Bodengien

Fijne moederdag van de KBDB
Jake,2 jaar, en Esmée,5 jaar, uit Balen geven het goede voorbeeld van hoe er individueel kan worden gelost tot max 25km!

Manu Gillis, 4 jaar, uit Arendonk in de weer om de jonge duifjes handtam te maken!!

Zoals altijd brengen wij jullie op de hoogte van alle nieuwe updates van de KBDB!

bij vragen stel ze ons gerust!

mvg,

Het bestuur

volg en like ons!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *