Corona Virus : Mededeling KBDB

Hallo allemaal,

de KBDB heeft een vademecum opgesteld, een soort draaiboek opgesteld voor de verenigingen. Deze dienen door elke vereniging strikt nageleefd te worden. Alle voorzitters van de verenigingen hebben een grote verantwoordelijkheid als de belangrijkheid van dit dit draaiboek voor de veiligheid van de medewerkers en de liefhebbers in uw vereniging.

hierbij het Vademecum.

Hieronder een samenvatting van het draaiboek van de KBDB :

ALGEMENE REGELS :
1.voor de gebouwen :

 • niet inkorven in een cafe/drankgelegenheid
 • niet inkorven in lokalen die niet voldoen aan de oppervlakte veiligheidsvoorschriften
 • niet inkorven in een gebouw waar een gemeentelijk of provinciaal verbod op staat
 • deze verenigingen moeten een alternatief vinden en laten goedkeuren door de mandataris van de gemeente
 • marlingen voor de veiligheidsafstanden
 • scheiding verplicht tussen inkovers/liefhebbers en liefhebbers/aangestelden

2. voor de vereniging

 • geen eten/drinken en strikte naleving van de Social Distancing (1,5m afstand houden)

3.voor de liefhebbers en aangestelden van de vereniging

 • liefhebbers/aangestelden van de vereniging moeten een masker dragen

4. verzamelen van de duiven voor de inkorving

 • 3 opties om de inkorving vlot te laten verlopen en contact te vermijden.
 • het uuraspect is essentieel dus werken op afspraak.
 • optie 1 : inkorven op afspraak : ouder liefhebbers die niet meer werken prioriteit geven.
 • optie 2 : ook op afspraak : een systeem ontwikkelen om de verspreiding van het virus te voorkomen onder oudere of risico – liefhebbers door te vragen of jongere liefhebbers de duiven gaan ophalen
 • voordeel van daling van het aantal liefhebbers in de vereniging is (als oudere en risico – liefhebbers niet komen inkorven) dat het risico verkleint.
 • optie 3 : een voertuig dat ter beschikking is waarmee de duiven kunnen opgehaald worden bij de liefhebber en dit door een aangestelde van de vereniging. (mits afhaalschema)
 • voor het inkorven in de vereniging moet prioriteit gegeven worden aan optie 3 (een beschikbaar voertuig), vervolgens aan optie 2 (leeftijd en risico-liefhebbers) en als laatste aan optie 1 (afhankelijk van de leeftijd van de liefhebber). Ben je niet akkoord kan je niet inkorven.
 • bij optie 2 en 3 moeten de manden en toestellen aan de liefhebber terug gegeven worden.
 • er moet verplicht een afsprakenlijst opgesteld worden (na afspraak met de liefhebber) en die moet in het lokaal bewaard worden.

INDIVIDUELE LOSSINGEN :

 • de mail van het crisiscentrum Covid 19 met daarin dat het opleren van duiven tot max. 25km in het kader van dierenwelzijn is toegelaten (zie onze andere berichten). Er word aangeraden om het bewijs/attest mee te nemen om uw reden van verplaatsing te verklaren.

KOPPELINGEN – LOODJES/VERZEGELINGSSTRIPS – PARAMYOFORMULIEREN

 • er worden. wijzigingen en afwijkingen van de reglementen/gebruiken/gewoontes in de duivensport toe te staan :
 • koppelen van de chipringen met identiteitsringen : 1 persoon van de vereniging (verantwoordelijke voor de koppeling) doet dit in het lokaal of bij hem thuis en op afspraak. De lijst van afspraken dient opgemaakt te worden en bijgehouden worden.
 • het formulier loodjes/verzegelingsstrips : dient verplicht te worden ingevuld en bewaard te worden in de vereniging en niet meegegeven worden met de vervoerder. deze kunnen wel opgevraagd worden door de KBDB
 • paramyxoformulieren : voor de leer – en wedvluchten : digitaal of per post over te maken aan de vereniging. Dit formulier moet digitaal overgemaakt te worden aan de transporteur.

LEERVLUCHTEN :

 • 1 liefhebber in het lokaal om in te korven. Een aparte in en uitgang en anders de nodige maatregelen nemen om elkaar niet te kruisen op en afstand minder dan 2m.
 • de inkorvende liefhebber moet eerst het lokaal verlaten voor een andere binnen mag
 • voor grote lokalen kunnen 2 of meer inkorvingsrijen worden voorzien op voorwaarde van de social distancing regels.
 • plexiglas of plastieken wand tussen de liefhebber en de inkorver/ontvangers
 • inkorven per afspraak : je moet meedelen hoeveel duiven je wil inkorven om de tijd van inkorven te kennen.
 • liefhebbers die moeten wachten wachten in hun auto
 • er dient tijdig te worden aangevangen met de inkorvingen en er dient gestart te worden met de oudste liefhebbers (kan al vanaf de namiddag)
 • liefhebbers plaatsen zelf hun duiven in de manden.
 • de vereniging kan de manden voorzien voor leervluchten,dan kunnen de duiven van thuis uit erin gezet worden
 • de prijs van die manden wordt vast gesteld door de vereniging maar dient redelijk te zijn
 • 2 afgevaardigden, leden van het comité aan de inkorving : dit voor controle van de inkorving door de liefhebber en het aantal toegelaten duiven per mand (ook voor wedvluchten). Hij zal de manden loden, drinkbakjes en de nodige etiketten voorzien. Manden van liefhebbers worden onmiddellijk gelood. hij zorgt voor de sanitaire maatregelen en opgelegde maatregelen van de KBDB zowel binnen als buiten.
 • 1 lid van het comité zal in een andere ruimte de betalingen afhandelen, na inkorven word het verschuldigd bedrag betaald via de verstrekte voorschriften.
 • na het inkorven moet het gebouw verlaten worden.
 • 1 lid van het comité wacht de vrachtwangen voor ophalen op en staat de chauffeur bij.
 • de vereniging moet het volgende voorzien
  – Alcoholgel
  – mondmaskers voor de helpers
  – afsluitbare vuilbak
 • de liefhebber zelf moet een mondmasker voorzien, anders mag je niet binnen. Je moet het lokaal verlaten als alles gedaan is en onmiddellijk naar huis gaan. je mag niet naar het lokaal komen als je ziek bent of in de afgelopen 72uur (3 dagen) ziek bent geweest. volg ook de aanwijzingen van de voorzitter op en vermijd fysiek contact. neem alles wat je meebracht (behalve de duiven natuurlijk) mee naar huis. Volg ook alle veiligheidsrichtlijnen.

WEDVLUCHTEN

 • inkorvingen :
  – voor een vlotte inkorving moet de vereniging in het bezit zijn van de chipringen teneinde een noodkoppeling.
 • 3 afgevaardigden, leden van het comité, aan de inkorving.
 • duidelijke markeringen moeten worden aangebracht op de grond.
 • 1 lid houd zich bezig met de inkorving
 • een ander met de sanitaire maatregelen en controle er van
 • een ander lid zorgt voor ontvangst van de wedstrijddocumenten en het inbrengen van gegevens inde computer. de inkorvingsdocumenten moeten thuis ingevuld worden en aan de aangestelde afgegeven worden bij aankomst in het lokaal. na de inkorving moet het verschuldigde bedrag betaald worden.
 • als alles gedaan is moet je het lokaal onmiddellijk verlaten.
 • twee leden van het comité wachten de vrachtwagen op en zullen chauffeur helpen.
 • Binnenbrengen van de klokken :
 • volgens het reglement van de vereniging. maar aangepast aan de veiligheidsregels en de social distancing
 • het clubbestuur is verantwoordelijk voor het reinigen en desinfecteren van het inkorvingstoestel
 • 2 leden (per rij) zijn voldoende voor het binnenbrengen van de toestellen
 • 1 lid houd zich bezig met de toestellen
 • een ander lid houd zich bezig met de sanitaire maatregelen
 • als alles afgelopen is verlaat u het lokaal. er is geen sprake van discussies over het constateren of wachten op een papieren uitslag
 • er worden geen voorlopige uitslagen uitgehangen in het lokaal
 • de liefhebber moet : een mondmasker voorzien (zie hierboven)

VERVOER :

 • de vervoerders moeten voor het transport de veiligheidsvoorschriften die door de overheid van het betrokken land opvolgen voor wat betreft vervoer van levende dieren.
 • als de transportmanden terugkeren naar het lokaal moeten die gereinigd en ontsmet worden
 • de manden dienen beurtelings te worden gebruikt.

indien vragen stel ze gerust!

mvg,

het bestuur

volg en like ons!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *