Corona Virus : Mededeling KBDB : Aansluitend op vorig bericht

beste leden,

de KBDB heeft een bericht geschreven dat aansluit op het vorige bericht dat ze gepost hebben.

In grote lijnen gaat het over dat liefhebbers van wie het duivenhok niet gevestigd is op hun thuisadres, hun duiven verzorgen en eten geven op een ander adres, deze mogen gaan verzorgen op maximum 100km van hun thuisadres. Wel dien je bij controle van de politie een kopie van hun hoklijst bij zich te hebben om aan te tonen dat dit een nodige verplaatsing is.
Het ophalen van een verdwaalde duif bij een andere liefhebber/niet-liefhebber of het ophalen van een aangekochte duif is nog steeds ten strengste verboden.

Het bericht van de KBDB :

Beste leden,

aansluitend op onze vorige mededeling en teneinde een antwoord te bekomen op de verschillende vragen verbonden aan de duivenliefhebberij hebben wij contact opgenomen met het crisiscentrum, opgericht ingevolge de uitbraak van het Coronavirus.

in het kader van het welzijn van onze duiven mogen liefhebbers, de welke hun duivenhok NIET gevestigd is op hun thuisadres, hun duiven gaan verzorgen en eten geven, dit op maximum 100 kilometer verwijderd van hun thuisadres.

liefhebbers die zich in deze situatie bevinden en teneinde bij een politiecontrole geen problemen te ondervinden, dienen in het bezit te zijn van een kopie van hun hoklijkst zodat dor de politiediensten kan worden vastgesteld dat deze verplaatsing van essentieel belang is.

wij veronderstellen dat deze precisering van het crisiscentrum een oplossing zal bieden voor al onze liefhebbers betrokken bij deze uitzonderlijke situatie.

wat echter het ophalen van een verdwaalde duif bij een collega-duivenliefhebber/niet- duivenliefhebber of het ophalen van een aangekochte duif of een door een collega – duivenliefhebber geringde duif betreft, zijn de federale overheidsdiensten heel duidelijk nl. dit is ten strengste verboden.

de KBDB zal stappen ondernemen om hiervoor dan ook zo vlug als mogelijk een versoepeling te bekomen.

Van zodra er meer nieuws is, zullen wij via onze site communiceren.

we verzoeken u momenteel nog eventjes geduld uit te oefenen en geen ondoordachte beslissingen te nemen dewelke de duivenwereld schade zou kunnen toebrengen.

draag zorg voor uzelf en de ganse familie.

names de leden van de nationale raad van beheer en bestuur,
de nationale voorzitter,
Pascal Boedengien.

wanneer wij nieuws hebben van de KBDB gaan we dit zeker hier laten weten.

mvg.

het bestuur.

volg en like ons!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *